Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

HIGHLAND TEAM

Highland Team, we are  strong Team in structural design & details,Cost estimates - Bills of quantities. We have these engineering services to offer in Ho Chi Minh City. We are committed to providing value-driven concept, design and engineering services and solutions coordination. We provide a high level of integrity, from concept to completion, that maximize the value our clients derive from their investment.
 • 1. Structural analysis and support for architects.
 • 2. Structural design for Vietnam buildings.
 • 3.Cost estimates - Bills of quantities
 • 4. Revit Structure 3D Model & 2D Details.
 • 5.Project Management.
 • Highland Team, chúng tôi là đội thiết kế kết cấu & khai triển chi tiết, tính toán chi phí, dự toán, khối lượng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế và dịch vụ kỹ thuật và phối hợp các giải pháp. Chúng tôi cung cấp mức độ toàn vẹn cao, từ ý tưởng đến hoàn thành, tối đa hóa giá trị mà khách hàng của chúng tôi thu được từ đầu tư.
 • 1. Phân tích kết cấu và hỗ trợ cho các kiến trúc sư.
 • 2. Thiết kế kết cấu cho tòa nhà Việt Nam.
 • 3. Dự toán chi phí - thống kê khối lượng
 • 4. Revit Structure mô hình 3D l & 2D Chi tiết.
 • 5. Quản lý dự án.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Đã Đăng