Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Liên kết mô hình Revit Structure và phần mềm Etabs


Dữ liệu trao đổi qua định dạng Etabs.e2k.

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Structural Steel Detailing & Autodesk Revit Structure Services

Our Expertise:

  • Steel detailing using Revit Structure & Advance Steel
  • Steel Shop drawings
  • Connection details and Framing plans
  • Cost estimation
  • BIM Coordination
  • Construction documents
  • Structural shop drawings
  • Fabrication shop drawings management
  • Structural parts drafting detailing

Bài Đã Đăng